Update mei

Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan het opzetten van de Open Monumentendag 2023 op zaterdag 9 september. Het thema “Levend Erfgoed” doelt m.n. op het immaterieel erfgoed wat al eeuwen of decennia lang doorgegeven wordt en deze vorm van erfgoed levend houdt. In eerste instantie denk je wellicht hoe dat met de monumenten kan samenhangen, maar die link is snel gelegd: alle ambachten, rituelen, feesten en noem maar op vonden altijd plaats in of bij bebouwing. Veel daarvan is inmiddels een fysiek monument geworden dat we koesteren. Wat te denken van alle molens, kerken, stations of tuinen? In dit verband zoeken we ook kontakt met het Archeon, immers heel Archeon is levend erfgoed!

Verder is er voor de scholen nieuw digitaal lesmateriaal beschikbaar om ook daar het begrip monument te behandelen. Open Monumenten Klassendag wordt dit jaar gehouden in de Alphense Adventskerk. In samenwerking met het Cultuurpalet kunnen scholen naar de voorstelling van het Carnaval der Dieren van Saint Saëns, waarbij ook het 100 jarige Steinmeyer-orgel een rol heeft. Deze voorstelling wordt tevens de basis van het OMD-slotconcert t.g.v. Nationale Orgeldag op 9 september.