Jaarverslag 2021

Jaarverslag Stichting Open Monumentendag gemeente Alphen aan den Rijn 2021

In 2021 was corona nog steeds actief. Het bestuur heeft daardoor een aantal malen via TEAMS ver­gaderd. De overige vergaderingen zijn gehouden in de grote zaal van de H. Joannes de Doper in Boskoop. Hier kon voldoende afstand gehouden worden. In het  Gemeentehuis mochten geen vergaderingen gehouden worden.

Het landelijk thema voor de Open Monumentendag 2021 op zaterdag 10 en zondag 11 september was

“Mijn Monument Is Jouw Monument”. Vanwege Corona werd het aantal deelnemers dit jaar nog beperkt. Desondanks was er toch een redelijk aantal monumenten te bezichtigen en daar werd  gretig gebruik van gemaakt. Vooral de molens werden druk bezocht en ook de fietsroutes waren populair m.n. de fietstocht langs toekomstige monumenten. Voor de rondleidingen in de diverse kernen was dit jaar minder belang­stelling. In Aarlanderveen was de Ned. Hervormde kerk geopend. In Alphen aan den Rijn trok de Boni­fatiuskerk veel bezoekers. Dit was ook het geval in Koudekerk bij de Brugkerk en Ontmoetingskerk. In Benthuizen was de Winkel van Sinkel erg in trek. Het Flora­gebouw met het Vara-orgel in Boskoop had veel belangstelling, evenals het hiertegen­over gelegen vml. station, nu Perron 3. In Hazerswoude-Dorp  was het in het Historisch Museum erg gezellig, in de Scheepjes­kerk van Hazerswoude-Rijndijk was de expositie van schilderijen over Hazerswoude een succes met 155 bezoekers. In Zwammerdam trok  de Remonstrantse kerk met een expositie over de bevrijding een rede­lijk aantal bezoekers.

Op 10 september is het eveneens Nationale Orgeldag waarbij in 11 kerken van onze Gemeente de or­gels te beluisteren waren, afgesloten werd met het OMD-slotconcert door stadsorganist Simon Stelling op het Steinmeyer-orgel in de Adventskerk.

De OMD-Klassendag zou oorspronkelijk gehouden worden bij het Rijksmonument de Hefbrug in Alphen aan den Rijn en het Bruggenbedieningscentrum, waarvoor 6 klassen ingeroosterd waren. Ook weer van­wege corona kon dit echter toch niet doorgaan.

Er werd wederom een programmaboekje uitgebracht met alle deelnemende monumenten met achterin de complete lijst van Rijks en Gemeentelijke Monumenten in de hele gemeente Alphen aan den Rijn.

We hebben ook dit jaar weer een aantal tekstbordjes kunnen monteren: bij de Adventskerk en het Oude Raadhuis in Alphen, de Hervormde kerken in Aarlanderveen en Hazerswoude-Dorp. Bij de Steekter­molen in Alphen moet er nog een bestemming voor gekozen worden. Totaal zijn er nu 9 tekstbordjes

op de diverse monumenten gemonteerd zodat voorbijgangers iets kunnen lezen over de historie ervan.

Het OMD bestuur heeft dit jaar het Bestuursbeleid aangepast waarmee wordt voldaan aan de Wet Be­stuur en Toezicht Rechtspersonen.

In de vacature voor webmaster is voorzien, Jochem van Wijngaarden is bereid gevonden om deze taak op zich te nemen. Ook wordt aan de vermelding (foto met korte beschrijving) van alle monumenten uit onze Gemeente op de landelijke OMD-website gewerkt.

Het OMD bestuur bestond in 2021 uit de volgende personen:

Tineke Verbakel (Boskoop), voorzitter

Henk de Boer (Hazerswoude-Rijndijk), secretaris

Dries Janse (Benthuizen), penningmeester

Liesbeth van de Zand (Alphen aan den Rijn), Nationale Orgeldag

Gerdien Snel (Zwammerdam), Open Monumenten Klassendag

Arjan van ’t Riet (Aarlanderveen)

Jan van Wijk (Koudekerk)