Jaarverslag 2020

Jaarverslag Stichting Open Monumentendag gemeente Alphen aan den Rijn 2020

Het jaar 2020 is ook voor De Stichting Open Monumentendag Gemeente Alphen aan den Rijn een heel bijzonder jaar geweest vanwege Corona. Dit was reden om de verdere organisatie van Open Monumentendag te annuleren. Het risico van besmetting door het Covid 19 virus was te groot omdat er gewoonlijk toch vele bezoekers in soms beperkte ruimten samenkomen en ook vrijwilligers vaak in de kwetsbare groep vielen wat leeftijd betreft. Deze beslissing is genomen in de vergadering van 20 mei 2020 om zo de deelnemers op tijd te kunnen informeren.

Het bestuur van de OMD Alphen aan den Rijn vergaderde desondanks in 2020 toch nog 7x waar­van 2x in het Gemeentehuis te Alphen en 5x in de kerkzaal van de H. Joannes de Doper te Boskoop. Verder is er onderling veel mailverkeer geweest. Door de OMD wordt de website www.openmonumentendagalphenaandenrijn.nl onderhouden. Deze is dit jaar door Tonny Plas geheel  vernieuwd en werd daarna bijgehouden door Jeanette Eigenhuis die per 19 februari 2020 tot het be­stuur is toegetreden. Helaas heeft zij per 23 september 2020 deze functie weer opgezegd omdat zij het toch te complex vond.

Vanwege het uitvallen van de Open Monumentendag heeft het bestuur zich in 2020 bezig kunnen houden met het realiseren van een project om tekstbordjes te plaatsen bij diverse monumenten. Als start zijn er 10 bordjes gemaakt voor enkele openbare gebouwen. Door de Coronabeperkingen zijn deze echter nog niet allemaal gemonteerd. In 2021 zal dit verder uitgewerkt worden.

Zowel de Klassendag als de Nationale Orgeldag zijn dit jaar vanwege Corona vervallen en is er evenmin een boekje uitgeven met deelnemers Open Monumentendag.

Het OMD bestuur bestond in 2020 uit de volgende personen:

Tineke Verbakel (Boskoop), voorzitter

Henk de Boer (Hazerswoude-Rijndijk), secretaris

Dries Janse (Benthuizen), penningmeester

Liesbeth van de Zand (Alphen aan den Rijn), Nationale Orgeldag

Gerdien Snel (Zwammerdam), Open Monumenten Klassendag

Arjan van ’t Riet (Aarlanderveen)

Jan van Wijk (Koudekerk)

Jeanette Eigenhuis (Nieuwveen), website.