Jaarverslag 2022

Jaarverslag Stichting Open Monumentendag gemeente Alphen aan den Rijn 2022

In 2022 was na twee jaar corona een redelijk normaal jaar. Het bestuur kon daarom weer 12 maal ver­gaderen zonder Teams e.d. waarvan twee maal nog in de zaal van de Joannes de Doper kerk in Boskoop en tien maal in het Gemeentehuis te Alphen aan den Rijn. Op 6 juli 2022 is Hans Bahlmann toegetreden als aspirant-bestuurslid van onze Stichting. Hij zal vertegen­woordiger zijn van Alphen aan den Rijn na het vertrek van Liesbeth van de Zand. Robert Bezemer zal na haar vertrek de coördinatie van Nationale Orgeldag gaan overnemen.

Het landelijk thema voor de Open Monumentendag 2022 op zaterdag 10 en zondag 11 september was

Duurzaamheid”. De opening van de OMD dagen werd gedaan door Wethouder Anouk Noordermeer

in de voormalige Bonifaciusschool aan de Paradijslaan op vrijdag 9 september. Dit door een tekstbordje

op de gevel te monteren met daarop een kort verhaal over de historie van deze school die op een mooie manier is omgebouwd tot appartementencomplex met het behoud van het karakter van de oude school.

Er werd ook dit jaar een programmaboekje uitgebracht met alle deelnemende monumenten met achterin de complete lijst van Rijks en Gemeentelijke Monumenten in de hele gemeente Alphen aan den Rijn. Via de lokale pers is er ruim aandacht besteed aan deze Open Monumentendagen en veel mensen hebben weer gebruik gemaakt van de mogelijkheid om monumenten te bezoeken. Vooral het Joods Washuisje en de Synagoge in Alphen trokken veel belangstelling. Maar ook de Dorpskerk in Zwammerdam, de Scheep­jeskerk aan de Rijndijk in Hazerswoude en de Hervormde Kerk in Hazerswoude-Dorp, de Oudheidkamer in Benthuizen en het Kerkje in Boskoop  konden veel bezoekers verwelkomen. Het slotconcert in de Advents­kerk door stadsorganist Simon Stelling werd eveneens goed bezocht.

In het kader van Nationale Orgeldag konden in onze gemeente 15 orgels worden beluisterd en vaak zelf bespeeld. Al met al weer geslaagde dagen die veel positieve reacties opleverden.

Helaas kon de Klassendag, die gehouden zou worden in Zwammerdam met als onderwerp de Hollandse Waterlinie, niet doorgaan omdat het niet in het schoolprogramma ingepast kon worden.

Ook dit jaar zijn er weer een aantal tekstbordjes gemonteerd, n.l. bij de Ontmoetingskerk in Koudekerk, de Bonifaciusschool in Alphen en het Raadhuis in Benthuizen. Het totaal ligt nu op 12. Het streven is om dit bij meer monumenten te doen.

Onze eigen website wordt regelmatig bijgewerkt, de landelijke OMDwebsite wordt nog verder verbeterd.

Het OMD bestuur bestond in 2022 uit de volgende personen:

Tineke Verbakel (Boskoop), voorzitter

Henk de Boer (Hazerswoude-Rijndijk), secretaris

Dries Janse (Benthuizen), penningmeester

Liesbeth van de Zand (Alphen aan den Rijn), Nationale Orgeldag

Gerdien Snel (Zwammerdam), Open Monumenten Klassendag

Arjan van ’t Riet (Aarlanderveen)

Jan van Wijk (Koudekerk)

Hans Bahlmann (Alphen aan den Rijn)

Ondersteuning:

Jochem van Wijngaarden / website

Robert Bezemer / Nationale Orgeldag