Jaarverslagen

Jaarverslag 2023 Stichting Open Monumentendag Alphen aan den Rijn

Het bestuur heeft in 2023 12 maal vergaderd in het Gemeentehuis te Alphen aan den Rijn.
Het landelijk thema voor de Open Monumentendag 2023 op zaterdag 9 september en zondag 10 september was “Levend Erfgoed”. De opening van de OMD dagen werd weer gedaan door Wethouder Anouk Noordermeer op donderdag 31 augustus in het Archeon. Jack Veldman, directeur van het Archeon, deed het welkomstwoordje. T. Verbakel, voorzitter OMD, gaf een korte toelichting op het thema en na afloop kregen de bestuursleden een rondleiding in dit levend erfgoed.
Er werd ook dit jaar een programmaboekje uitgebracht met alle deelnemende monumenten en achterin de complete lijst van Rijks en Gemeentelijke Monumenten in de hele gemeente Alphen aan den Rijn.
Ondanks de hoge temperaturen zijn de OMD dagen in de Gemeente Alphen aan den Rijn uitermate goed verlopen en waren er over beide dagen ruim 4000 bezoekers geteld. De architecten groep CAS had een fietstocht georganiseerd door de kern Alphen aan de Rijn langs de Monumenten. Het Joods washuisje trok weer veel bezoekers en het team van de Watertoren in Hazerswoude kon 380 belangstellenden verwelkomen, die hebben genoten van het uitzicht en de nieuwe uitbreiding met het opzichterhuisje.
Het oude RaadHuis in Boskoop was ook een trekpleister.
In de Scheepjeskerk was een optreden van het levend erfgoed , de oudste amateur toneel-vereniging “Onder Ons” samen met het 134-jarige Bernarduskoor en werd de geschiedenis van de dragersvereniging “Libere Me”in beeld gebracht.
De afsluiting in de Adventskerk met een theater- concert door Simon Stelling trok veel belangstelling, de kerk was geheel gevuld. Na afloop werd door
Burgemeester Spies een lintje uitgereikt aan Simon Stelling.

Optreden in de Scheepjeskerk

In het kader van Nationale Orgeldag konden in onze gemeente 16 orgels worden beluisterd en vaak zelf bespeeld. In het Flora gebouw te Boskoop werd het VARA theater-orgel uit 1932 bespeelt door organist Patrick Hopper en was er uitleg door de vrijwilligers van de Nederlandse Orgel Federatie.

Via de lokale pers is er weer ruim aandacht besteed aan deze Open Monumentendagen en veel mensen hebben weer gebruik gemaakt van de mogelijkheid om monumenten te bezoeken.
De Klassendag was dit jaar samen met het Cultuurpalet georganiseerd in de Adventskerk met een uitvoering van een familievoorstelling over het “Carnaval de Dieren”, een musical van Camille Saint-Saëns. Vanwege de grote belangstelling is dit over 2 dagen verdeeld : donderdag 7 september en vrijdag 8 september waarbij 7 voorstellingen werden gegeven voor totaal 1300 scholieren van groep 5 en 6.

Het OMD bestuur bestond in 2023 uit de volgende personen:
Tineke Verbakel (Boskoop), voorzitter
Henk de Boer (Hazerswoude-Rijndijk), secretaris
Dries Janse (Benthuizen), penningmeester
Liesbeth van de Zand (Alphen aan den Rijn), Nationale Orgeldag
Gerdien Snel (Zwammerdam), Open Monumenten Klassendag
Arjan van ’t Riet (Aarlanderveen)
Jan van Wijk (Koudekerk)
Hans Bahlmann (Alphen aan den Rijn)

Ondersteuning:
Jochem van Wijngaarden: website
Robert Bezemer: Nationale Orgeldag

Op 8 maart 2023 heeft Hans Bahlmann aangegeven dat hij toch geen bestuursfunctie op zich wil nemen.
Jan Kamphuis is per 8 maart 2023 benoemd als bestuurslid van OMD, hij vertegenwoordigd de kern Koudekerk.
Niek Zwinkels is per 13 september 2023 benoemd als bestuurslid OMD, hij vertegenwoordigd de kern Alphen aan den Rijn.
Luuk Boerman is per 11 oktober 2023 benoemd als bestuurslid OMD, hij vertegenwoordigd de kern Zwammerdam.
Op 11 oktober 2023 heeft het bestuur afscheid genomen van Jan van Wijk, Liesbeth van de Zand en Gerdien Snel. Zij waren volgens het rooster aftredend.

Jaarverslag Stichting Open Monumentendag gemeente Alphen aan den Rijn 2022

In 2022 was na twee jaar corona een redelijk normaal jaar. Het bestuur kon daarom weer 12 maal ver­gaderen zonder Teams e.d. waarvan twee maal nog in de zaal van de Joannes de Doper kerk in Boskoop en tien maal in het Gemeentehuis te Alphen aan den Rijn. Op 6 juli 2022 is Hans Bahlmann toegetreden als aspirant-bestuurslid van onze Stichting. Hij zal vertegen­woordiger zijn van Alphen aan den Rijn na het vertrek van Liesbeth van de Zand. Robert Bezemer zal na haar vertrek de coördinatie van Nationale Orgeldag gaan overnemen.

Het landelijk thema voor de Open Monumentendag 2022 op zaterdag 10 en zondag 11 september was

Duurzaamheid”. De opening van de OMD dagen werd gedaan door Wethouder Anouk Noordermeer

in de voormalige Bonifaciusschool aan de Paradijslaan op vrijdag 9 september. Dit door een tekstbordje

op de gevel te monteren met daarop een kort verhaal over de historie van deze school die op een mooie manier is omgebouwd tot appartementencomplex met het behoud van het karakter van de oude school.

Er werd ook dit jaar een programmaboekje uitgebracht met alle deelnemende monumenten met achterin de complete lijst van Rijks en Gemeentelijke Monumenten in de hele gemeente Alphen aan den Rijn. Via de lokale pers is er ruim aandacht besteed aan deze Open Monumentendagen en veel mensen hebben weer gebruik gemaakt van de mogelijkheid om monumenten te bezoeken. Vooral het Joods Washuisje en de Synagoge in Alphen trokken veel belangstelling. Maar ook de Dorpskerk in Zwammerdam, de Scheep­jeskerk aan de Rijndijk in Hazerswoude en de Hervormde Kerk in Hazerswoude-Dorp, de Oudheidkamer in Benthuizen en het Kerkje in Boskoop  konden veel bezoekers verwelkomen. Het slotconcert in de Advents­kerk door stadsorganist Simon Stelling werd eveneens goed bezocht.

In het kader van Nationale Orgeldag konden in onze gemeente 15 orgels worden beluisterd en vaak zelf bespeeld. Al met al weer geslaagde dagen die veel positieve reacties opleverden.

Helaas kon de Klassendag, die gehouden zou worden in Zwammerdam met als onderwerp de Hollandse Waterlinie, niet doorgaan omdat het niet in het schoolprogramma ingepast kon worden.

Ook dit jaar zijn er weer een aantal tekstbordjes gemonteerd, n.l. bij de Ontmoetingskerk in Koudekerk, de Bonifaciusschool in Alphen en het Raadhuis in Benthuizen. Het totaal ligt nu op 12. Het streven is om dit bij meer monumenten te doen.

Onze eigen website wordt regelmatig bijgewerkt, de landelijke OMDwebsite wordt nog verder verbeterd.

Het OMD bestuur bestond in 2022 uit de volgende personen:

Tineke Verbakel (Boskoop), voorzitter

Henk de Boer (Hazerswoude-Rijndijk), secretaris

Dries Janse (Benthuizen), penningmeester

Liesbeth van de Zand (Alphen aan den Rijn), Nationale Orgeldag

Gerdien Snel (Zwammerdam), Open Monumenten Klassendag

Arjan van ’t Riet (Aarlanderveen)

Jan van Wijk (Koudekerk)

Hans Bahlmann (Alphen aan den Rijn)

Ondersteuning:

Jochem van Wijngaarden / website

Robert Bezemer / Nationale Orgeldag