Open Monumenten Klassendag

Tijdens de Open Monumenten Klassendag gaan leerlingen van de basisschool (groep 7 en 8) aan de slag met een interactief lespakket en bezoeken de leerlingen een monument. Dat kan op elk gewenst moment in het schooljaar, men is dus niet gebonden aan de ‘traditionele’ vrijdag voorafgaand aan het Open Monumenten­dag weekend.

Leerzaam en leuk

De Open Monumenten Klassendag is niet alleen leerzaam, maar ook erg leuk! Elk monument heeft zijn eigen, bijzondere verhaal dat de leerlingen iets vertelt over de geschiedenis van hun eigen omgeving. Door in de buurt monumenten te bezoeken, komt die geschiedenis voor hen tot leven en raken ze ver­trouwd met ons cultureel erfgoed. Scholen, leerlingen, het plaatselijke OMD-comité én monument­eigenaren werken samen aan een geweldige dag. Vooraf aan het bezoek is er interactief lesmateriaal beschikbaar. Het materiaal bestaat uit de volgende onderdelen:

  • 3D Monumentenwereld; een interactieve les in een online 3D monumentenwereld.
  • Quiz en Tours; test hier hoeveel je weet over monumenten of maak zelf een quiztour!
  • Spreekbeurtpakket; vertel zelf over monumenten met behulp van dit pakket.

Doel

Het doel van de Open Monumenten Klassendag is kinderen vertrouwd maken met de term ‘monument’ en de betekenis daarvan. Kinderen leren beseffen dat een monument een gebouw kan zijn, dat er ver­schillende typen monumenten zijn en dat achter elk monument een verhaal zit. Door schoolkinderen

in aanraking te laten komen met monumenten, wordt een basis gelegd voor een latere waardering voor monumenten en daarmee voor erfgoed en geschiedenis in het algemeen. Het lesmateriaal sluit aan op de volgende leerdoelen:

  • Oriëntatie op jezelf en de wereld: tijd, ruimte, mens en samenleving
  • Kunstzinnige oriëntatie
  • 21e eeuwse vaardighededen (o.a. Informatievaardigheden, creatief denken, ICT basisvaardigheden)

Meer info op de nieuwe website van Open Monumentenklassendag

De Open Monumenten Klassendag wordt dit jaar gehouden in de Alphense Adventskerk.
In samenwerking met het Cultuurpalet gaan scholen naar de voorstelling van het Carnaval der Dieren van Camille Saint Saëns, waarbij ook het 100 jarige Steinmeyer-orgel een rol heeft (bespeeld door Simon Stelling). Tevens werken mee Aubrey Snell (saxofoon en spel), Theo en Hesther de With (spel). Zij brengen de dieren tot leven. Deze voorstelling wordt tevens de basis van het OMD-slotconcert t.g.v. Nationale Orgeldag op 9 september.