Home

Open Monumentendag 2020

Beste bezoeker van onze site,

Fijn dat u ons een bezoekje brengt!

De kernen van de gemeente Alphen aan den Rijn (Aarlanderveen, Alphen aan den Rijn, Benthuizen, Boskoop, Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk, Koudekerk aan den Rijn en Zwammerdam) zijn trots op hun monumenten. Ieder jaar komen vele bezoekers op de Open Monumentendag langs om te genieten van de mooie monumenten en om meer te weten te komen over de geschiedenis ervan.

Met pijn in het hart en tot onze grote spijt hebben wij, vanwege de Coronagerelateerde perikelen, moeten besluiten de Open Monumentendag/Nationale Orgeldag in 2020 over te slaan. Het landelijk evenement is gepland op zaterdag 12 september 2020. De hieraan gekoppelde Klassendag op vrijdag 11 september 2020 komt hiermee eveneens te vervallen.

Onze belangrijkste overweging is dat wij de gezondheidsrisico’s te groot achten. De volgende overwegingen hebben een rol gespeeld bij onze besluitvorming:

  • Veel extra verkeersbewegingen door grote aantallen bezoekers;
  • Het niet kunnen organiseren van activiteiten in en naast de monumenten;
  • De noodzakelijke medewerking van veel monumenteneigenaren en (veelal oudere) vrijwilligers;
  • Niet overal 1,5 meter afstand kunnen realiseren;
  • Veel minder monumenten op verantwoorde wijze kunnen openstellen.

Wij hopen u volgend jaar weer van harte te mogen verwelkomen op een mooie, en vooral toegankelijke, Open Monumentendag!

Het bestuur van de Stichting Open Monumentendag Gemeente Alphen aan den Rijn.

Mei 2020