Schildje aanvragen

Een monumentenschildje is een schildje dat is aangebracht op een gebouw ten teken dat het bescherming geniet als monument (onroerend cultureel erfgoed) of als bewaarplaats van roerend cultureel erfgoed. Als eigenaar van een monumentaal pand kunt u een monumentenschildje bevestigen. Een gratis schildje voor een Gemeentelijk Monument (met het gemeentewapen) kunt u aanvragen via ons contactformulier.

Een algemeen monumentenschildje voor een Rijksmonument kunt u aanvragen bij de ANWB: www.anwb.nl/monumentenbord. Ook kunt u hier een informatiebord aanvragen. Afhankelijk van de grootte zijn hieraan wel kosten verbonden.

Voor de hele gemeente Alphen aan den Rijn wil onze stichting eveneens de mogelijkheid bieden, naast het genoemde schildje voor een gemeentelijk monument, ook een gratis tekstbordje te realiseren met daarop concrete informatie over uw monument. Dit kan voor zowel een rijks- als gemeentelijk monument. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken dan kunt u hierover contact opnemen via ons contactformulier.

Gemonteerde tekstbordjes Gemeentelijke- en Rijksmonumenten in de Gemeente Alphen aan den Rijn door de Stichting Open Monumentendag Gemeente Alphen aan den Rijn

1.    Scheepjeskerk          Rijndijk 106                        Hazerswoude                   20-02-2017   GM

2020

2.    Oude Raadhuis         Raadhuisplein 1-5           Boskoop                              12-09-2020   RM

3.    Hervormde Kerk     Dorpsstraat 48                  Benthuizen                        30-09-2020   RM

4.    De Juffrouw              Pieter de Hooghstr. 3-5 Hazerswoude-Dorp        11-12-2020   GM

2021

5.    Steektermolen         Steekterweg 31                Alphen aan den Rijn       22-04-2021   RM*

6.    Adventskerk             Julianastraat 69                Alphen aan den Rijn       29-04-2021   GM

7.    Oude Raadhuis        Burg. Visserpark              Alphen aan den Rijn       11-09-2021   RM

8.    Hervormde Kerk     Dorpsstraat 64                  Hazerswoude-Dorp        21-09-2021   RM

9.    Hervormde Kerk     Dorpsstraat 38                  Aarlanderveen                 24-11-2021   RM

2022

10.    Ontmoetingskerk     Dorpsstraat 13-15                  Koudekerk                 14-04-2022   RM

11.    Bonifaciusschool      Paradijslaan 9-10                  Alphen aan den Rijn                 09-09-2022   GM

12.    Raadhuis     Secr. Runsinkbrink 1              Benthuizen                 10-12-2022   GM

* wel overhandigd, (nog) niet gemonteerd