Tekstbordjes

Donderdag 29 april is het eerste monumenten tekstbordje in Alphen gemonteerd aan de Adventskerk in het centrum van Alphen. Deze kerk is een gemeentelijk monument.

Het plaatsen van tekstbordjes bij monumenten met een publieke functie in de gemeente Alphen aan den Rijn is een lang gekoesterde wens van Stichting Open Monumentendag. Omdat Open Monumentendag in 2020 niet door kon gaan vanwege de coronabeperkingen, heeft het comité juist de tijd gehad voor het verder ontwikkelen van het project om op elk pand met monumentale status (Rijks of Gemeentelijk) een klein tekstbordje te realiseren om de status van en interesse voor monumenten te vergroten. Reden waarom de Stichting dit oppakt is ook om te streven naar eenzelfde aanduiding van een monumentaal pand, zonder dat er een allegaartje aan schildjes/bordjes ontstaat. Er is gestart met een eerste serie van 10 bordjes verdeeld over de kernen van de gemeente.

Op de foto:
Links: Liesbeth van de Zand van Stichting Open Monumentendag en rechts: Paulo Stevens namens het College van kerkrentmeesters van de Adventskerk.