Nieuws

Plaatsing tekstbordje

Vrijdagmiddag 10 september heeft wethouder Erik van Zuylen (cultuur) een tekstbordje bevestigd op het voormalig Raadhuis aan het Burg. Visserpark. Dit als openingshandeling voor Open Monumentendag 2021 op zaterdag 11 september.

De Stichting Open Monumentendag Gemeente Alphen aan den Rijn heeft dit project gelanceerd met als doel op alle publieke panden met een monumentale status een klein tekstbordje te realiseren met de belangrijkste informatie over het betreffende gebouw. Er zal nog heel wat tijd voor nodig zijn om deze klus te klaren, maar de eerste serie van 10 stuks is een feit.

Extra openstelling

Rijksmonument molen “Nieuw Leven” (1820) in Hazerswoude-Dorp (Dorpsstraat 228) zal op zaterdag 11 september tussen 10.00 en 17.00 uur geopend zijn voor bezoek.

Deze fraaie en unieke wipstellingkorenmolen (oorspronkelijk uit ca. 1600) is het enige gave type in ons land. Toen omstreeks 1815 de molen in de Boterpolder overbodig werd, is hij daar gedemonteerd en naar de Dorpsstraat overgebracht en op een gemetselde stenen ondertoren geplaatst. Sindsdien is de molen ingericht voor het malen van graan en kreeg op de steenzolder 3 koppels stenen. Tusssen 1815 en 1925 was de molen ook bekend als De Zwaluw en Windlust. Van 1925 tot 1933 heeft de molen uitsluitend elektrisch gemalen. In 1933 is de molen weer maalvaardig gemaakt om op de wind te malen en kreeg toen de naam “Nieuw Leven”. Na grondige restauraties in 1990 en 2010 heeft de Stichting Wipstellingkorenmolen “Nieuw Leven” in 2016 de molen van de gemeente Alphen aan den Rijn overgenomen. Uit onderzoek bleek dat er oorspronkelijk een aanbouw aan de oostzijde was. Deze is weer gerealiseerd en is ook de molen aangesloten op riolering en water. Nog steeds is het mogelijk om met de molen op windkracht graan tot meel te malen op ambachtelijke wijze.

U bent van harte welkom!

Wijzigingen Programma 2021

Benthuizen

Er zullen vanwege de coronabeperkingen definitief geen buitenaktiviteiten op het molenplein kunnen plaatsvinden. De oudheidkamer en Winkel van Sinkel zijn wel open.

Hazerswoude-Rijndijk

De watertoren is helaas toch gesloten omdat er geen 1.5 meter afstandsregel gewaarborgd kan worden.

Koudekerk

In de Brugkerk zullen op de volgende tijden organisten aanwezig zijn voor uitleg, bespeling en mogelijkheid om zelf eens op het orgel te spelen.

10.00-12.00 uur Geerten Bogaard

14.00-16.00 uur Herman Verbree

Inschrijving klassendag gesloten

De belangstelling voor het programma van de Open Monumenten Klassendag 2021, het bezoek aan het Bruggenbedieningscentrum, is zo groot dat het max. aantal deelnemers al bereikt is. De inschrijving is nu gesloten. Scholen die al ingeschreven hadden krijgen nog nader bericht na uitwerking van het bezoekrooster. Er kan geen tweede bezoekdag georganiseerd worden dus vol was helaas vol.

Tekstbordjes

Donderdag 29 april is het eerste monumenten tekstbordje in Alphen gemonteerd aan de Adventskerk in het centrum van Alphen. Deze kerk is een gemeentelijk monument.

Het plaatsen van tekstbordjes bij monumenten met een publieke functie in de gemeente Alphen aan den Rijn is een lang gekoesterde wens van Stichting Open Monumentendag. Omdat Open Monumentendag in 2020 niet door kon gaan vanwege de coronabeperkingen, heeft het comité juist de tijd gehad voor het verder ontwikkelen van het project om op elk pand met monumentale status (Rijks of Gemeentelijk) een klein tekstbordje te realiseren om de status van en interesse voor monumenten te vergroten. Reden waarom de Stichting dit oppakt is ook om te streven naar eenzelfde aanduiding van een monumentaal pand, zonder dat er een allegaartje aan schildjes/bordjes ontstaat. Er is gestart met een eerste serie van 10 bordjes verdeeld over de kernen van de gemeente.

Op de foto:
Links: Liesbeth van de Zand van Stichting Open Monumentendag en rechts: Paulo Stevens namens het College van kerkrentmeesters van de Adventskerk.