Jaarthema 2021

Elk jaar neemt ons land het thema over van de European Heritage Days om dit te gebruiken als uitganspunt om tot een Nederlandse invulling te komen voor de Open Monumentendag. Voor 2021 is dat thema “Inclusive heritage” (inclusief erfgoed) met als ondertitel “Heritage for everyone” (erfgoed voor iedereen).

Omdat inclusie volop in de belangstelling staat, is het aardig om in dit verband de definitie hiervan eens te belichten: Inclusie is de insluiting in de samenleving van achtergestelde groepen op basis van gelijkwaardige rechten en plichten. Inclusie staat tegenover uitsluiting en discriminatie. De begrippen inclusie en integratie vullen elkaar aan in de hedendaagse maatschappij.

Zo is gekomen tot de slogan Mijn monument is jouw monument, een vrije interpretatie van “Mi casa es su casa (mijn huis is jouw huis). Dit draagt gastvrijheid en openheid uit: we openen lettterlijk en figuurlijk de deuren van onze monumenten voor iedereen! De “inclusie” wil tevens benadrukken dat een monument ook voor een ander doel en andere gebruikers een functie kan hebben of plekken waar mensen samenkomen en waar iedereen gelijk is.

Mooie voorbeelden hiervan zijn:

  • Religieus erfgoed waar iedereen welkom is
  • Plekken waar mensen hun reizen starten en culturen elkaar ontmoeten
  • Overheidsgebouwen waar o.a. wetten worden gemaakt/gehandhaafd
  • Scholen en publieke recreatie zoals zwembaden of speeltuinen

Vanwege de heersende Corona beperkingen zullen niet alle daarvoor in aanmerking komende monumenten geopend kunnen zijn, we zullen echter ons best doen zoveel mogelijk en laag-
drempelig te presenteren. Wellicht is ook een fietstocht langs verschillende monumenten een eyeopener!