Programma 2017

‘Boeren, burgers en buitenlui’ is het thema voor Open Monumentendag 2017. Het is ontleend aan een eeuwenoude uitroep die al een paar keer van betekenis is veranderd. Oor­spronkelijk was ‘Boeren, burgers en buitenlui!’ de roep waarmee een stads- of dorpsomroeper op het marktplein de aandacht trok voor een officiële mededeling of een reclameboodschap. Hij vatte hiermee zijn doelgroepen samen: burgers waren de inwoners van de stad, boeren woonden buiten de stad maar waren er nauw mee verbonden en buitenlui waren alle vreemdelingen die zich om welke reden ook in de stad bevonden. ‘Boeren, burgers en buitenlui!’ betekende dus: ‘Iedereen luisteren!’ 

Er is een speciaal programmaboekje met overzicht van alle mogelijkheden en openingstijden dat gratis opgehaald kan worden op de diverse verspreidingsadressen.
Dit is ook digitaal in te zien door op onderstaande afbeelding te klikken: 

Programmaboekje

zaterdag 9 september 2017