Verslag 2017

Open Monumentendag en Nationale Orgeldag 2017 in Alphen aan den Rijn

 

Op zaterdag 9 september en zondag 10 september zijn in de Gemeente Alphen aan den Rijn voor de 31e maal de Open Monumentendag en voor de 16e maal Nationale Orgeldag gehou­den. Op diverse plaatsen werd ingehaakt op het landelijke thema: “Boeren, Burgers en Buiten­lui”.

De dag begon met een zware regenbuien maar in de loop van de ochtend klaarde het gelukkig op en kwam de bezoekersstroom op gang.


Afbeeldingsresultaat voor gemeentehuis boskoop

Om 10.00 uur is de dag officieel geopend door wethouder K. van Velzen in het vml. Ge­meen­tehuis te Boskoop waar bijna alle oude ambtsketens van de kernen tentoongesteld werden.

Bij de Brugkerk in Koudekerk kon men een leuke oud-Hollandse markt bezoeken. In de Scheep­jeskerk te Hazerswoude-Rijndijk was een expositie over de oudste amateurtoneel­vereniging van Nederland en er was een schaalmodel van een zweefmolen te zien. Ook de Watertoren aan de Rijndijk werd druk bezocht.

Afbeeldingsresultaat voor julianastraat 2aDe grootste publiekstrekker in Alphen was de éénmalige mogelijkheid de vml. Limonade­fabriek te bezoeken. Deze oude fabriek wordt binnen­kort gerestaureerd tot 5 woningen. O.l.v. gidsen van het CAS (Centrum voor Architectuur en Stedebouw Alphen) kon het geheel gestripte rijks­monument bekeken worden en werd de geschiedenis van dit historisch belangrijke pand verteld (ca. 850 bezoekers). Ook de rondleiding in het Alphense oude Raadhuis mocht zich verheugen in veel bezoekers.

Afbeeldingsresultaat voor molenviergang aarlanderveenIn Benthuizen was er veel belangstelling voor Huize Dames van den Berg, Korenmolen De Haas met de expositie “Korenmolen De Haas, toen en nu . De vele opengestelde molens, w.o. de Molenviergang in Aarlanderveen, trokken boven verwachting veel belangstellenden.

In alle kernen (met uitzondering van Benthuizen) waren historische wandelingen georgani­seerd, veelal in samenwerking met de Historische Verenigingen, het Gilde of particulier initia­tief. Dit werd zeer gewaardeerd. In Zwammerdam werd tijdens de rondleiding het vroegere Baljuwhuis bezocht.

Voor de fietstocht langs de monumenten in het Bentwoud, waarvoor in Benthuizen, Boskoop en Hazerswoude kon worden gestart, was ondanks het weer veel belangstelling.

Ook dit jaar is er weer een handig OMD-programmaboekje uitgegeven met daarin foto en korte beschrijving van alle opengestelde panden, aangegeven op de plattegrond van de betreffende plaats. Nieuw dit jaar was de opname daarin van de actuele lijst van Rijks- en Gemeentelijke monumenten binnen de gemeente.

In het kader van de Nationale Orgeldag zijn in 12 kerken orgelpresentaties en concerten gegeven met als slot van de dag een speciaal OMD-concert in de Adventskerk door stads­organist Simon Stelling. Alleen de Scheepjeskerk was ook op zondag 10 september geopend.

Afbeeldingsresultaat voor park rijnstroom alphenOp vrijdag 8 september is de Open Monumentenklassendag gehouden waaraan 2 scholen deelgenomen hebben. O.l.v. gids H.J. Habermehl zijn de klassen rondgeleid door Park Rijn­stroom en is hen verteld over de gebouwen en het leven van de vroegere Martha­stichting.

 

In Alphen was dit jaar voor het eerst samenwerking met de organisatie van de start van het culturele seizoen (ook op 9 september) een win-win situatie, immers er vonden nu optredens of concertjes plaats in de opengestelde monumenten en gaf extra publieke belangstelling.