Jaarverslag 2015

2015 is Open Monumentendag voor de tweede maal georganiseerd met evenementen in alle kernen van Alphen aan den Rijn.

Het landelijk thema Kunst en Ambacht is ook in onze gemeente de leidraad geweest voor het organiseren van deze Open Monumentendag op zaterdag 12 september. Voor de bezoekers is een gids uitgegeven waarin de activiteiten per locatie waren vermeld.

De opening van de dag was in de 350-jarige Oudshoornsekerk waar na de opening een eigen programma kon worden gevolgd. Mede door de verbinding met de Oldtimermarkt die dit jaar tot aan de Oudshoornse kerk liep hebben die dag ruim 1000 mensen de 350-jarige kerk bezocht.

Verdere publiektrekkers waren de Scheepjeskerk te Hazerswoude-Rijndijk, de Adventskerkerk en de Bonifaciuskerk in Alphen aan den Rijn evenals het beklimmen van de kerktoren in Boskoop. Ook de geopende voormalige watertoren in Hazerswoude-Rijndijk trok veel bezoekers.

In Benthuizen was een fietstocht langs monumenten rond het Bentwoud uitgezet, een plaatselijk initiatief wat door ons van harte is ondersteund.

 

De Nationale Orgeldag werd gevierd met orgelconcerten en kooroptredens in diverse kerken. Organisten gaven tekst en uitleg over de kerkorgels. Het inmiddels traditionele slotconcert van Open Monumentendag en Nationale Orgeldag op zaterdagmiddag in de Adventskerk werd uitgevoerd door Stadsorganist Simon Stelling. Dit concert trekt elk jaar meer bezoekers.

 

Met ruim 3300 bezoekers was Open Monumentendag en Nationale Orgeldag 2015 een zeer geslaagde en goed bezochte dag. Met het thema ‘Kunst en Ambacht” heeft de landelijke stichting Open Monumentendag een keuze gemaakt waarop wij als plaatselijk comité goed konden inspelen.

 

Ook dit jaar is op de vrijdag voor Open Monumentendag en Nationale Orgeldag weer een landelijke Open Monumenten Klassendag georganiseerd voor leerlingen van de bovenbouw van het basisonderwijs. In Alphen is gekozen voor de 350-jarige Oudshoornse kerk als te bezoeken monument. Zo’n 130 kinderen uit de groepen 7 en 8 van basisscholen uit Kerk en Zanen en Koudekerk aan de Rijn hebben de kerk bezocht en kregen uitleg over de bouwhistorie met de prachtige ramen van deze kerk. Het bekijken van de grafkelder was voor vele kinderen een hoogtepunt. Voorafgaand aan het bezoek hebben de kinderen op school een interactieve les gevolgd over monumenten.

Door de kerk was een kleurwedstrijd uitgeschreven voor het mooiste ontwerp van een kerkraam, de vele inzendingen hiervoor zijn na Open Monumentendag ten toon gesteld in de “Vergulde Wagen” te Alphen aan den Rijn.

 

Het bestuur van de Stichting Open Monumentendag was in 2015 samengesteld uit de volgende personen:

 

Hans ’t Hart (Burgerlid Zwammerdam), voorzitter

Pieter Verkade (Hist. Vereniging/Alphens Erfgoed), secretaris

Marco Bruijnes (Burgerlid Aarlanderveen), penningmeester

Liesbeth van de Zand (Orgelcommissie Adventskerk)

Gerdien Snel (Burgerlid Zwammerdam), Open Monumenten Klassendag

Henk de Boer (Hist. Museum Hazerswoude)

Leo Dubbelaar (Burgerlid Boskoop)

Jan van Wijk (Hist. Genootschap Koudekerk)