Jaarverslag 2016

Op zaterdag 10 september en zondag 11 september zijn voor de 30e  maal ook in Alphen aan den Rijn de Open Monumentendagen gehouden. Er was dit jaar een nieuwe landelijke hoofdsponsor: de BankGiro Loterij, hetgeen betekende dat alle monumenten van nieuwe vlaggen en banners voorzien moesten worden.

 

Dit jaar was het landelijk thema  “Iconen en Symbolen” en door diverse monu­menteneigenaren is dit thema gebruikt om een expositie samen te stellen. Op diverse plaatsen werd dan ook aandacht besteed aan de Russische iconen. Er was nu geen algemene opening georganiseerd maar is de aandacht verlegd naar het begeleiden van de monumenteneigenaren en samenwerking met andere diciplines zoals de Historische Verenigingen, de CAS Alphen, Het Gilde en het J.C. Bloem­projekt. Veel bezoekers trok het Streek­archief in het oude Raadhuis te Alphen aan den Rijn en ook het huis van de Dames van den Berg te Benthuizen trok veel belang­stellenden. Verdere publiektrekkers waren de Scheepjeskerk te Hazerswoude-Rijndijk met een prachtige expositie over de Russische iconen van o.a. Jan de Frankrijker. Ook de voormalige watertoren in Hazerswoude-Rijndijk trok weer veel bezoekers. Nieuw in Zwammerdam was een rondleiding, georganiseerd in samen­wer­king met het Gilde wat veel positieve reacties gegeven heeft.

In Boskoop waren in het voormalig Gemeentehuis de ambtsketens van de oude gemeen­ten te zien en zowel hier als ook in de Gemeentetoren weer meer bezoekers als voor­gaande jaren.

 

De Nationale Orgeldag werd in 2016 voor de 15e maal gevierd met orgelconcerten in diverse kerken, waarbij organisten tekst en uitleg gaven over de kerkorgels. Het inmiddels traditionele slotconcert van Open Monumentendag en Nationale Orgeldag op zaterdagmiddag in de Adventskerk werd uitgevoerd door Stadsorganist Simon Stelling. Dit concert trok weer veel  bezoekers.

 

Er was dit jaar geen belangstelling voor de Open Monumentenklassendag vanuit de scholen. Volgend jaar zal dit op een andere manier georganiseerd gaan worden om toch de jeugd te interesseren voor onze monumenten.

 

Op diverse plaatsen is ook aandacht besteed aan de dichter J.C. Bloem en werden zijn gedichten voorgedragen. In de Scheepjeskerk is dit b.v. gedaan door Annemarie

de Groot-Wesselingh die verkleed en al tussen het publiek gedicht voordroeg.

 

In het Alphens Nieuwsblad, de Gouwe Koerier en de Groene Hart Koerier zijn de

Monumentendagen paginabreed aangekondigd. Ook is door de Stichting Open Monumentendag Alphen aan den Rijn weer een programmaboekje uitgegeven met alle opengestelde monumenten en plattegrondjes. Het weer werkte goed mee zodat veel mensen op pad zijn gegaan.

 

De Stichting OMD Alphen aan den Rijn heeft ook  actief meegedaan in de diverse hoorzittingen met het opstellen van het erfgoedbeleid door de Gemeente Alphen aan den Rijn. De gemeenteraad heeft dit erfgoedbeleid in oktober 2016 definitief goedgekeurd. Bij de uitvoering van deze taken zal ook door het OMD veel werk  verzet moeten gaan worden om zo de monumenten en de geschiedenis hiervan voor de volgende generaties te behouden.

 

Het bestuur van de Stichting Open Monumentendag was in 2016 samengesteld uit de volgende personen:

 

Hans ’t Hart (burgerlid Zwammerdam) voorzitter

Henk de Boer (Hist. Museum Hazerswoude) secretaris

Marco Bruijnes (burgerlid Aarlanderveen) penningmeester

Mark van der Neut (CAS Alphen aan den Rijn, burgerlid Boskoop) website

Liesbeth van de Zand (burgerlid Alphen aan den Rijn) Nationale Orgeldag

Gerdien Snel (burgerlid Zwammerdam) Open Monumentenklassendag

Jan van Wijk (Hist. Genootschap Koudekerk)

Dries Janse ( Hist. Kring Benthuizen)